Αρχική Σελίδα
Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

[2/10] Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 348/2014 απόφασης περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

[3/10] Εκμίσθωση έκτασης 12.237,39 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 239ζ κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Αγκίστρου για ίδρυση σταυλικής εγκατάστασης.

[4/10] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

[5/10] Έγκριση τρόπου εκτέλεσης μίσθωσης βαρέων μηχανημάτων για το 2017 και το 2018.

[6/10] Έγκριση τρόπου εκτέλεσης προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών του Δήμου Σιντικής

[7/10] Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

[8/10] Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ¨Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Σιδηροκάστρου (Α΄ φάση)

[9/10] Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος ¨ΟΑΣΗ¨ στα Άνω Πορροϊα.

[10/10] Επί αιτήσεως Αρριανόπουλου Ηλία για παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης της αίθουσας μνημοσύνων στο νεκτροταφείο Σιδηροκάστρου

Who's Online

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους