Αρχική Σελίδα
Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΦΟΠ 2017

[2/10] Συντήρηση δικτύου ΦΟΠ του Δήμου Σιντικής» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.280,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

[3/10] Έγκριση όρων διαγωνισμου και ψήφιση πίστωσης για τη "Συντήρηση δικτύου ΦΟΠ του Δήμου Σιντικής ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.280,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%."

[4/10] Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017

[5/10] «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου (5η/2017)»

[6/10] ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

[7/10] ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΩΝ ΑΠΟ 1/01/2017 ΕΩΣ 31/03/2017

[8/10] ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΩΝ ΑΠΟ 1/01/2017 ΕΩΣ 31/03/2017

[9/10] Κατανομή για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών

[10/10] «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2017»

Who's Online

Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους