Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα Δράσεις βιολογικής γεωργίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση "Βιολογική Γεωργία" (πενταετία ενίσχυσης) του μέτρου 2.1.4 "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους γεωργούς να συμμετάσχουν.

 

Περίοδο υποβολής αιτήσεων:

Από 16/01/2012 έως 29/02/2012 (Παράταση ως 12/03/2012)

 

Τόποι υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης:

  • 1. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

  • 2. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση

  • 3. Στα κατά τόπους (ΚΕΠΠΥΕΛ)

  • 4. Στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

 

Για εκτενέστερη ενημέρωση σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης δράσης.