Αρχική Σελίδα Νομικά Πρόσωπα Πρόνοια & Αγωγή Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ¨ αναρτά τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και τον πίνακα επιλογής της υπ' αριθ. 955/4-10-2015  Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας (ΣΟΧ1/2015) που αναρτήθηκε στις 9-12-2015 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σιντικής και του Ν.Π.

Κατεβάτε το πρακτικό που περιλαμβάνει τους πίνακες από εδώ

new animation Ορθή επανάληψη πινάκων