Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα Εκμίσθωση εκτάσεων του Δημοσίου για μονοετείς καλλιέργειες (ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΟΥ).

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, (Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού & Αναδασμού) απέστειλε το υπ΄αριθμ. 24549/17.12.2015 έγγραφο της, σύμφωνα με το οποίο και σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 4351/2015, διακόπτεται οριστικά κάθε διαδικασία εκμίσθωσης εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή των «Ζωνών Έργου» σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Επίσης οι αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 168 & 37 των νόμων Ν.4099/20112 & 37 Ν.4235/2014 αντίστοιχα παρατείνονται έως 31.10.2016.