Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί από τον Τ.Ο.Ε.Β Σιδηροκάστρου η 1712/14.11.2016 Πρόσκληση Τοπικών Συνελεύσεων για τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου.

Αφορά τα μέλη του οργανισμού για τις : Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Οικ. ΘΕΡΜΟΠΗΓΗΣ, Τ.Κ. ΧΑΡΩΠΟΥ, Τ.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΧΟΡΤΕΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ, & Τ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ.

Επίσης σας επισυνάπτουμε και τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των μελών του.