Αρχική Σελίδα Πολιτική Προστασία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του Μητρώου Εργο­ληπτών

Για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιντικής για την χειμερινή περίοδο 2016 – 2017 προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Σιντικής, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί καλεί όποιους επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στo πρωτόκολλο του Δήμου σε κλειστό φάκελο αίτηση συμμετοχής μέχρι και την 2 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

Για περισσότερα κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση