Σημαντικές Ειδήσεις

Αρχική Σελίδα Ειδήσεις Ορισμός Αντιδημάρχου

Ο Δήμαρχος Σιντικής με την υπ' αριθ. 247/2017 απόφασή του, τροποποιεί τις αριθ. 86/2017 και 192/2017 προγενέστερες αποφάσεις του και αναθέτει στον Παναγιώτη Σαββίδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, δυνάμει της αριθ. 192/2017 απόφασης δημάρχου, επιπλέον αρμοδιότητες και ορίζει αυτόν Αντιδήμαρχο με αντιμισθία από 01-06-2017 έως 31-08-2019. Για να δείτε την Απόφαση Δημάρχου πατήστε εδώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-Μισθοδοτική Κατάσταση 115 (Μάιος 2017)

[2/10] ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-Μισθοδοτική Κατάσταση 23 (Ιούνιος 2017)

[3/10] Σύμβαση για την επεξεργασία Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), ογκωδών και βιοαποικοδομήσιμων

[4/10] ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

[5/10] Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για τον κωδικό θέσης 101 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών της αριθ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Σιντικής

[6/10] Σύσταση επιτροπής διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης ισοβαθμούντων στη δεύτερη και τρίτη του πίνακα κατάταξης με κωδικό θέσης 101 και ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών της ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Σιντικής.

[7/10] Εκμίσθωση έκτασης 4.736 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 3758 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ποροϊων για δενδροκαλλιέργεια

[8/10] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ

[9/10] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ''

[10/10] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2017)
Δευτέρα
24
Ιουλίου
Ανατ.: 05.18
Δύση: 19.50
Νέα Σελήνη
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Αθανασίου και Θεοφίλου, Καπίτωνος και Υμεναίου
971
Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής νικά στο Δορύστολο τους Ρώσους.
1635
Οι Τούρκοι θανατώνουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Αθανάσιο από την Κίο.
1687
Οι Βενετοί καταλαμβάνουν από τους Τούρκους την Πάτρα.
1923
Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης.
1943
Τμήματα ανταρτών της ΠΑΟ τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις στο όρος Κερκίνη.