Αρχική Σελίδα Δημοτικές Δράσεις

Με αφορμή την «Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών», που έχει καθιερωθεί να εορτάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου η Τεχνική Υπηρεσία προσκαλεί όλους τους δημότες και κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στους Δήμους αποτελούν σήμερα ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους για τη δημόσια κοινωνική παρέμβαση τους στις τοπικές κοινωνίες.

Η υπηρεσία μας είναι στελεχωμένη με πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό και πρόσφατα έλαβε την Επιβεβαίωση Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Βεβαίωση Τύπου Α)

 

Read more...

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης,  υπέγραψε σειρά Αποφάσεων για την ένταξη 14 έργων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), με συνολική δημόσια δαπάνη 6.345.528,66 εκατομμύρια ευρώ.

 

Read more...

Μετά την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ » στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007‐2013» (Π.Α.Α.2007–2013) συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΑ5Β-Ρ27 η απόφαση  Ένταξης και  του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ . Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ» επίσης συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ .

Ο Δήμος Σιντικής, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης(ΑΣ) "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ" ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και αναμετάδοσης ενός τηλεοπτικού κι ενός ραδιοφωνικού διαφημιστικού μηνύματος για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης (ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Ν.Σερρών) συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η πράξη είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013’’ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2.13351/4.1943/31-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Στρυμόνας».

Read more...

Η Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών − Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ) προώθησε την υπαγωγή του έργου: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» (το Έργο) στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως δηλαδή υλοποιείται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) με την από 06.03.2012 απόφασή της ενέκρινε την υπαγωγή του εν λόγω Έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.

Read more...

More Articles...