Αρχική Σελίδα Φυσιογνωμία Σιντικής

Ο νεοσύστατος δήμος Σιντικής ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σύμφωνα με τη νέα διοικητική δομή της χώρας που προέκυψε με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Συγκροτήθηκε από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Σιδηροκάστρου, Κερκίνης και Πετριτσίου και των κοινοτήτων Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα. Καλύπτει ολόκληρη την παλιά επαρχία Σιντικής ενώ έδρα του δήμου είναι το Σιδηρόκαστρο.

Ο δήμος Σιντικής με 28.832 κατοίκους είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος του νομού Σερρών, ενώ είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση αφού καλύπτει καθαρή επιφάνεια 1.083.000 στρεμμάτων.

Read more...

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ                                       28.382 22.195
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ              10.598 9.294
1. Σιδηρόκαστρο  5.802 5.177
2. Θερμοπηγή  195 154
3. Κάτω Αμπέλια  179 219
4. Φαιά Πέτρα  136 92
5. Σχιστόλιθος  18 26
6. Καμαρωτό  564 469
7. Βαμβακόφυτο 1.178 1.061
8. Στρυμονοχώρι  407 401
9. Χαροπό  1.398 1.042
10. Χορτερό  626 628
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 10.037 6.695
11. Ροδόπολη 1.099 820
12. Οδηγήτρια 50 55
13. Ανατολή 167 132
14. Θεοδώρειο 113 104
15. Παραπόταμος 177 133
16. Άνω Πορόια 1.530 965
17. Καστανούσσα 734 592
18. Καλοχώρι 270 158
19. Κάτω Πορόια 594 424
20. Σιδηροχώρι 121 95
21. Κερκίνη 1.445 980
22. Μοναστηράκι 357 217
23. Σταυροδρόμι 269 151
24. Λιβαδιά 1.069 623
25. Μακρινίτσα 254  280
26. Νεοχώρι 664  499
27. Πλατανάκια 661  444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ                                  5.877  4.832
28. Νέο Πετρίτσι 2.338  1.932
29. Ακριτοχώρι 411  390
30. Θρακικό 110  95
31. Βυρώνεια 971  762
32. Ομαλό 143  161
33. Γόνιμο 595  455
34. Μανδράκι 339  379
35. Μεγαλοχώρι 785  658
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ                         1.208 861
36. Αχλαδοχώρι 777  596
37. Καρυδοχώρι 119  84
38. Καπνόφυτο 213  181
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ                                  410 373
39. Άγκιστρο 410  373
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ                                  252  140
40. Προμαχώνας                                                             252  140
Η Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου προήλθε από τον Καποδιστρικό Δήμο Σιδηροκάστρου ο οποίος προέκυψε από συνένωση του Δήμου Σιδηροκάστρου που περιλαμβάνει τους οικισμούς Θερμοπηγή, Φαιά Πέτρα, Αμπέλα και Σχιστόλιθο και των Κοινοτήτων: Βαμβακοφύτου, Χαρωπού, Χορτερού, Καμαρωτού και Στρυμονοχωρίου
Δημοτικό
Διαμέρισμα

Πληθυσμός
απογραφής 1991

Πληθυσμός
απογραφής 2001

Εκταση
σε στρέμματα

Βαμβακόφυτο 1169 1171 16867
Χορτερό 715 622 9171
Καμαρωτό 603 575 9971
Χαροπό 1196 1435 21044
Στρυμονοχώρι 488 439 11751
Σιδηρόκαστρο 5916 5795 127750

Θερμοπηγή


194

Φ.Πέτρα


167
Αμπέλα
184
Σχιστόλιθος
18

ΣΥΝΟΛΟ

10087

10600 196554

Ο συνολικός αριθμός πληθυσμός με βάση την απογραφή του 2001 ανέρχεται στους 10.600 (5240 άνδρες και  5360 γυναίκες) κατοίκους και καλύπτει έκταση 196.554 στρέμματα.

Μεταβολή (%) = 5,1% με 3,8 στους άνδρες και 6,3%  στις γυναίκες.

Η Δημοτική Ενότητα περιλαμβάνει εκτάσεις που χαρακτηρίζονται πεδινές και ημιορεινές.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αδρανή, μάρμαρα, λιγνίτης, μαγγάνιο, χαλκός, πυρομορφίτης, σίδηρος, χρωμίτης, δολομίτης, ουράνιο καθώς και γεωθερμικοί πόροι. Εξορυκτική δραστηριότητα εντοπίζεται σε θέσεις εκτός θεσμοθετημένων λατομικών ζωνών όπως στην περιοχή μεταξύ Σιδηροκάστρου και Φαιάς Πέτρας. Καθορισμένη λατομική περιοχή αδρανών υλικών υπάρχει στο Σχιστόλιθο, συνοικισμό του Δήμου Σιδηροκάστρου. Στην περιοχή της κοινότητας Βαμβακόφυτου λειτουργούν 2 λατομεία (μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά). Στην περιοχή Πετριτσίου, Προμαχώνα και Στρυμονοχωρίου γίνονται αμμοληψίες.

Γενικά όλη η περιοχή είναι πλούσια σε μεταλλεύματα (κυρίως μαγγάνιο, χαλκό και σίδηρο). Γενικά στη περιοχή οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι προς αξιοποίηση είναι:

    Τα μάρμαρα και η λατομική δραστηριότητα
    Οι δασικοί πόροι
    Οι υδάτινοι πόροι και η αλιευτική δραστηριότητα
    Η γεωθερμία
Aπό πλευράς υπόγειας υδροφορίας οι δυνατότητες της Λεκάνης των Σερρών δεν είναι οι ίδιες σε όλη της την έκταση. Παρατηρείται ότι καθώς κινούμαστε από τα ΒΔ και τη περιοχή της Κερκίνης προς τα ΝΑ οι παροχές των γεωτρήσεων μειώνονται σταδιακά.
Στη περιοχή Ρούπελ-Κερκίνης οι παροχές συνήθως υπερβαίνουν τα 300m3/h. Η στάθμη ηρεμίας βρίσκεται σχεδόν στην επιφάνεια ή σε βάθος μέχρι 10m και η στάθμη άντλησης δεν ξεπερνά τα 20 m.
Στην περιοχή Σιδηροκάστρου - Λιθοτόπου οι παροχές υπερβαίνουν τα 200m3/h και οι αντίστοιχες στάθμες βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται αρτεσιανή ροή. Τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα τροφοδοτούνται συνεχώς από τον ποταμό Στρυμόνα, στην έξοδο του από τα στενά του Ρούπελ.
Όπως προκύπτει από σχετικές εκτιμήσεις, εφόσον καθοριστούν τα υδροφόρα στρώματα και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά είναι δυνατή η αξιοποίηση τους για υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.

Read more...