Αρχική Σελίδα Τοπ. Αναρτήσεις

ΚατηγορίεςΑρχεία

88 Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία του Δήμου (Προγραμματισμός, Προυπολογισμοί, Απολογισμοί, Εκθέσεις, Στατιστικά κλπ)

1 Εντυπα

Διάθεση χρήσιμων εντύπων

41 ΑΠΟΔΡΑΣΙ

Δημοσίευσεις της Αθλητικής Πολιτιστικής Δράσης Σιντικής

33 Πρόνοια και Αγωγή
Δημοσιεύσεις και θέματα που αφορούν το ΝΠΔΔ "Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής"
182 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής
Προσκλήσεις που αφοορούν συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις Συμβουλίων Κοινοτήτων Σιντικής 44 Αποφάσεις Συμβουλίων Κοινοτήτων Σιντικής
Δημοσίευση Αποφάσεων Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων