Αρχική Σελίδα Σχολικές Επιτροπές Δι@ύγεια Σχολικές
Διαύγεια RSS - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΩΣ 30/6/20011
  Θέμα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΩΣ 30/6/20011
  Ημ/νια: 27/09/2011 18:00:28
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΙΟΕΧΚ-3ΝΔ


 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΧΑΡΟΠΟΥ (30-6-2011)
  Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΧΑΡΟΠΟΥ (30-6-2011)
  Ημ/νια: 27/09/2011 14:09:52
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΙΟΕΧΚ-7ΓΛ


 • χρηματικο υπολοιπο σχολ. επιτροπής
  Θέμα: χρηματικο υπολοιπο σχολ. επιτροπής
  Ημ/νια: 13/09/2011 10:38:39
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΩΟΕΧΚ-ΜΓ8


 • ΑΝΑΘΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 13:13:19
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-2Ο7


 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 13:06:14
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-ΕΧΜ


 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 12:58:36
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-ΠΗΝ


 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 12:45:57
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-ΧΔ2


 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 12:39:20
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-Α25


 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 12:29:44
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-Φ11


 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημ/νια: 08/09/2011 12:08:46
  Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΕΧΚ-Ξ1Η