Εγκρίθηκε από την  Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης του ΕΣΠΑ η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης  για την υλοποίηση της πράξης  από τον Δήμο Σιντικής με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης» στον άξονα προτεραιότητας 10 – Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη συνολικού προϋπολογισμού από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 280.000,00 ευρώ  .