Αρχική Σελίδα Γεωγραφία Χάρτης Φυσικοί πόροι

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αδρανή, μάρμαρα, λιγνίτης, μαγγάνιο, χαλκός, πυρομορφίτης, σίδηρος, χρωμίτης, δολομίτης, ουράνιο καθώς και γεωθερμικοί πόροι. Εξορυκτική δραστηριότητα εντοπίζεται σε θέσεις εκτός θεσμοθετημένων λατομικών ζωνών όπως στην περιοχή μεταξύ Σιδηροκάστρου και Φαιάς Πέτρας. Καθορισμένη λατομική περιοχή αδρανών υλικών υπάρχει στο Σχιστόλιθο, συνοικισμό του Δήμου Σιδηροκάστρου. Στην περιοχή της κοινότητας Βαμβακόφυτου λειτουργούν 2 λατομεία (μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά). Στην περιοχή Πετριτσίου, Προμαχώνα και Στρυμονοχωρίου γίνονται αμμοληψίες.

Γενικά όλη η περιοχή είναι πλούσια σε μεταλλεύματα (κυρίως μαγγάνιο, χαλκό και σίδηρο). Γενικά στη περιοχή οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι προς αξιοποίηση είναι:

    Τα μάρμαρα και η λατομική δραστηριότητα
    Οι δασικοί πόροι
    Οι υδάτινοι πόροι και η αλιευτική δραστηριότητα
    Η γεωθερμία