Αρχική Σελίδα Δημοτικές Δράσεις 1.000.000 Ευρώ για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ . Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ»

Μετά την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ » στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007‐2013» (Π.Α.Α.2007–2013) συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΕΑ5Β-Ρ27 η απόφαση  Ένταξης και  του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ . Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ» επίσης συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ .