Αρχική Σελίδα Δημοτικές Δράσεις Πρόσκληση Τεχνικής Υπηρεσίας για συνεργασία στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Με αφορμή την «Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών», που έχει καθιερωθεί να εορτάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου η Τεχνική Υπηρεσία προσκαλεί όλους τους δημότες και κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στους Δήμους αποτελούν σήμερα ένα από τους ακρογωνιαίους λίθους για τη δημόσια κοινωνική παρέμβαση τους στις τοπικές κοινωνίες.

Η υπηρεσία μας είναι στελεχωμένη με πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό και πρόσφατα έλαβε την Επιβεβαίωση Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Βεβαίωση Τύπου Α)

 

Η εν λόγω βεβαίωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται  ο Δήμος Σιντικής  να καταθέτει προτάσεις για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  (ΕΣΠΑ) όπως το έργο της Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου αξιοποιώντας ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τα έργα που μπορούν πλέον να συγχρηματοδοτηθούν  είναι ιδιαίτερα υψηλής προτεραιότητας για τους Δημότες μας διότι αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές , στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προσέλκυση επισκεπτών και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.  Πρόκειται για σύνθετα προγράμματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις, αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις τόσο στο στάδιο της ωρίμανσης όσο και στο στάδιο της υλοποίησης και παρακολούθησης των επιμέρους έργων. Γενικότερα, η ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη τους, απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα.

Ο φόρτος αλλά και το αντικείμενο των εργασιών που απαιτούνται για την προετοιμασία, ένταξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν στο μέγιστο βαθμό και έγκαιρο τρόπο από το υφιστάμενο πλέον τεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

Η εκτέλεση των πάσης φύσεως έργων και μελετών, οι συντηρήσεις δρόμων και κτιρίων είναι μόνο μερικά από τα αντικείμενα με τα οποία καθημερινά απασχολούνται οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους.

Για το λόγο αυτό προκύπτει άμεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με εξειδίκευση και εμπειρία για την ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων έργων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, προκειμένου να προετοιμαστεί αποτελεσματικά η επάρκεια των μελετών και να καλυφθούν οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου, οι οποίες απορρέουν από το Σύστημα  Διαχείρισης &Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ.

Το νέο αυτό μοντέλο εθελοντισμού, θεωρώ ότι μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες «αδυναμίες» , κυρίως λόγω περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων , νομοθετικών κενών και γραφειοκρατικών εμπλοκών. Επιπλέον το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει σε δήμους με «οργανωμένη» τεχνική υπηρεσία να συμβάλλονται με μελετητές ίδιας ειδικότητας, με συνέπεια δαπάνες αμοιβών προς τεχνικές εταιρείες και μελετητές που θα αναλάβουν μια μελέτη απορρίπτονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό προκαλεί ανάσχεση των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ και είναι μείζον πρόβλημα, καθώς υπό τις σημερινές συνθήκες οι δήμοι δεν μπορούν να αντλήσουν πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο έχει περιοριστεί πολύ και έχουν στη διάθεσή τους για έργα μόνο το ΕΣΠΑ και το Jessica.

Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο ότι ο Δήμος έλαβε διαχειριστική επάρκεια τύπου Α προσκαλούμε σε βοήθεια μηχανικούς και άλλους επιστήμονες δημότες προκειμένου να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην εκπόνηση μελετών έργων περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε να υποβληθούν εγκαίρως φάκελοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων για να μη χαθούν έργα και πολύτιμοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Δήμο μας.