Αρχική Σελίδα Δημοτική Αρχή Δημοτική Αρχή Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων (2014)

Ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτιος Δομουχτσίδης με την 357/1-9-2014 απόφαση του ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σιντικής, με θητεία από 1-9-2014 έως 28-2-2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με ταυτόχρονη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Α. Tον κ. Κορωνίδη Παύλο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Θεμάτων χωρίς αντιμισθία

Β. Τον κ. Μελαδίνη Αθανάσιο, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών  με αντιμισθία

Γ. Τον κ. Δεβετζή Εμμανουήλ καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων  με αντιμισθία.

Δ. Τον κ. Τσίντσιο Γεώργιο καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Πολίτη, Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  με αντιμισθία

Ε. Κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, στη δημοτική ενότητα Κερκίνης τον κ. Ζαπρίδη Ευστάθιο

Ζ. Κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία στη δημοτική ενότητα Πετριτσίου τον κ. Νικολάου Λεωνίδα

(Κατεβάστε από εδώ ολόκληρη την απόφαση)