Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Σιντικής, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10, προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση/δήλωση απευθείας στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που θα γίνει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7.00’ μ.μ.

Η επιλογή γίνεται με  μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων (γραφείο 9), τηλέφωνο 2323350224.