Αρχική Σελίδα Πολιτική Προστασία Aντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών

Την  13η Μαρτίου 2015 συγκλίθηκε το ΣΤΟ και έγινε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σιντικής στη φάση συνήθους ετοιμότητας, για επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως και ζητημάτων που αφορούν την συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας