Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για προσληψη υδρονομέων άρδευσης

Με την αριθ. 69/201 5 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων.
Ο Δήμος Σιντικής λιοπόν ανακοινώνει την πρόσληψη 13 υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 01 /06/201 5 έως και 31 /08/201 5 ως εξης:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ( Να αναφέρονται υποχρεωτικά ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, Πετριτσίου και Κερκίνης ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, από Δευτέρα 4-5-2015, μέχρι και Δευτέρα 11-5-2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες