Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Αποτελέσματα πρόσληψης οδηγού πλυντηρίου κάδων ΙΔΟΧ στο Δήμο Σιντικής

Ο Δήμος Σιντικής Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015 για την πρόσληψη ενός οδηγού πλυντηρίου κάδων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Για να δείτε τα αποτελέσματα:

Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων