Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2016 έως και 31/08/2016

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2016 έως και 31/08/2016. Ειδικά για τις Τοπικές Κοινότητες Αχλαδοχωρίου και Καπνοφύτου η αρδευτική περίοδος θα λήξει 15/10/2016.

Οι ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση και τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων Σιδηροκάστρου, Πετριτσίου και Κερκίνης ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους από σήμερα 28/04/2016 μέχρι και την Παρασκευή 6/05/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση πατήστε εδώ