Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προσλαµβάνει από 5-5-2016 έναν χειριστή µηχανήµατος Γκρέιντερ, στο τµήµα Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, για δύο (2) µήνες, δηλαδή µέχρι 4-7-2016, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση Δημάρχου