Αρχική Σελίδα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί Προκηρύξεις Πρόσληψη χειριστή σκαπτικού μηχανήματος με δίμηνη σύμβαση

Προσλαμβάνει από 13-5-2016 έναν χειριστή σκαπτικού μηχανήματος (JCB) στο τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 12-7-2016, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Διαβάστε την Απόφαση Δημάρχου