Αρχική Σελίδα Νομικά Πρόσωπα Πρόνοια & Αγωγή

Το Ν.Π.Δ.Δ "Πρόνοια και Αγωγή Δήμου Σιντικής" ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Σιντικής, ότι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, για ενημέρωση και προώθηση των αιτημάτων τους

Απο την Τετάρτη  25 Μαϊου έως και την Παρασκευή  27 Μαϊου θα δίνονται τρόφιμα για τους δικαιούχους του επισιτιστικού προγραμματος ( ΤΕΒΑ ) στο παλιό ορφανοτροφείο (πίσω απο το ξενοδοχείο OLYMPIC).
Παρακαλείστε να προσέλθετε με τον κωδικό της αίτησης και την ταυτότητα σας.
Ώρες διανομής 9:00-14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ.

Με βάση την 6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νομικό Πρόσωπο ‘Πρόνοια και Αγωγή’ του Δήμου Σιντικής πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση παροχής λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2016.

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Μελέτη

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ¨ αναρτά τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και τον πίνακα επιλογής της υπ' αριθ. 955/4-10-2015  Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Τ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας (ΣΟΧ1/2015) που αναρτήθηκε στις 9-12-2015 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σιντικής και του Ν.Π.

Κατεβάτε το πρακτικό που περιλαμβάνει τους πίνακες από εδώ

new animation Ορθή επανάληψη πινάκων

Το Ν.Π.Δ.Δ “Πρόνοια και Αγωγή”  Δήμου Σιντικής και ο Δήμος Σιντικής  που συμμετέχουν   στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακoύ Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)  ανακοινώνει ότι οι  ωφελούμενοι του προγράμματος  μπορούν να ενημερώνονται  για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους :
1. Ηλεκτρονικά από το ΗΔΙΚΑ ΑΕ. (www.idika.org.gr/teba)  με τους κωδικούς TAXIS ή από το SITE του Δήμου Σιντικής (www.sidiki.gr), με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, από το σχετικό  πίνακα που έχει αναρτηθεί.
2. Από τον κατάλογο που είναι αναρτημένος στην είσοδο του Δημαρχείου  Σιδηροκάστρου και στα κατα τόπους Δημοτικά καταστήματα  Πετριτσίου και Κερκίνης  αφορά μόνο τους δημότες Σιντικής  και περιλαμβάνει όχι τα ονόματα αλλά μόνο τον αριθμό  πρωτοκόλλου της αίτησης, που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος   με την ένδειξη « εγκεκριμένη – απορριφθείσα ».

3. Από τα   γραφεία των κοινωνικών λειτουργών-ψυχολόγων των προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι-Κοινωνική Μέριμνα του Σιδηροκάστρου, του Πετριτσίου και της Κερκίνης

Read more...

More Articles...