Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα

Ανακοινώσεις και ενημέρωση για τα αγροτικά θέματα.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, διαβίβασε Δελτίο Ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των πατατοπαραγωγών για την χρήση ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, δημοσιοποιήθηκαν οι καταστάσεις με τους αρχικούς δικαιούχους και απορριπτόμενους για τις Δράσεις :

1.4"Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές"

2.3"Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού"

του Μέτρου 2.1.4. «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

Στις καταστάσεις των απορριπτόμενων περιλαμβάνονται οι λόγοι απόρριψης, ώστε οι εν λόγω παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ενστάσεις εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης των καταστάσεων των καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων.

Δράση 2.3-Δικαιούχοι
Δράση 2.3-Απορριπτόμενοι

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, δημοσιοποιήθηκαν οι καταστάσεις με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους για τη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» (πενταετής ένταξη) του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, δημοσιοποιήθηκαν οι καταστάσεις με τους δικαιούχους και απορριπτόμενους για τη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» (διετή παράταση) του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση των πιστοποιημένων προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε μια έκθεση

Το Agro Quality Festival – Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα θα πραγματοποιηθεί στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, στον κεντρικότερο και πολυσύχναστο χώρο της Αθήνας, στις 17, 18 & 19 Μαΐου 2013.

Στόχος της επιτυχημένης διοργάνωσης, με επισκεψιμότητα που τα τρία προηγούμενα έτη ξεπέρασε  τους  40.000 επισκέπτες, είναι:

- η ενημέρωση των καταναλωτών για τα πιστοποιημένα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

- η προώθηση της υγιεινής διατροφής και της ασφάλειας του καταναλωτή

- η προτροπή των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων προωθώντας την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης – Agroκουλτούρα

- η παρουσίαση των εταιριών πιστοποίησης και γεωργικών συμβούλων και του ρόλου τους στην ελληνική αγορά

- η ανάδειξη των προϋποθέσεων και των ελέγχων που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας

More Articles...