Αρχική Σελίδα Αγροτικά Θέματα

Ανακοινώσεις και ενημέρωση για τα αγροτικά θέματα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αποσταλεί από τον Τ.Ο.Ε.Β Σιδηροκάστρου η 1712/14.11.2016 Πρόσκληση Τοπικών Συνελεύσεων για τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου.

Αφορά τα μέλη του οργανισμού για τις : Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Οικ. ΘΕΡΜΟΠΗΓΗΣ, Τ.Κ. ΧΑΡΩΠΟΥ, Τ.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ, Τ.Κ. ΧΟΡΤΕΡΟΥ, Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ, & Τ.Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ.

Επίσης σας επισυνάπτουμε και τις σχετικές οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας των μελών του.

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσής τους, αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν.

Read more...

 

Σας ενημερώνουμε για το κίνδυνο επιβολής κυρώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν προκληθεί πυρκαγιά από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ή καύση καλαμιάς. Σύμφωνα με την Eλληνική Nομοθεσία, και συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 87834/31.7.15 Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύουν τα παρακάτω:

Read more...

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών, έχει εκδώσει απόφαση λήψης μέτρων κατά της Οζώδους Δερματίτιδας

Επίσης σας αναδημοσιεύουμε αφίσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα συμπτώματα της ασθένειας στα ζώα.

Τέλος για την πληρέστερη ενημέρωση σας για το θέμα της Οζώδους δερματίτιδας σας παραπέμπουμε στον ιστότοπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, (Τμήμα Τοπογραφίας-Εποικισμού & Αναδασμού) απέστειλε το υπ΄αριθμ. 24549/17.12.2015 έγγραφο της, σύμφωνα με το οποίο και σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 4351/2015, διακόπτεται οριστικά κάθε διαδικασία εκμίσθωσης εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή των «Ζωνών Έργου» σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Επίσης οι αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 168 & 37 των νόμων Ν.4099/20112 & 37 Ν.4235/2014 αντίστοιχα παρατείνονται έως 31.10.2016.

More Articles...