Αρχική Σελίδα Πολιτική Προστασία

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και παρά τη μικρή χρονική διάρκεια του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από πλευράς σεισµικότητας και την έκτη παγκοσµίως. Η γεωγραφική της θέση συμπίπτει με περιοχή του πλανήτη μας όπου λαμβάνουν χώρα μεγάλα γεωτεκτονικά φαινόμενα όπως η σύγκλιση της Αφρικανικής με την Ευρω-ασιατική λιθοσφαιρική πλάκα με αποτέλεσμα τη μεγάλη σεισμικότητα που παρατηρείται στη περιοχή αυτή.

* Ο σεισμικός κίνδυνος εξαρτάται από τη σεισμική επικινδυνότητα της περιοχής και από τη τρωτότητα των τεχνικών κατασκευών που βρίσκονται στη περιοχή. Η σεισμική επικινδυνότητα μιας περιοχής εκφράζεται με μία ποσότητα το μέτρο της οποίας είναι η αναμενόμενη ένταση της σεισμικής κίνησης στη περιοχή αυτή, ενώ η τρωτότητα των τεχνικών κατασκευών εκφράζεται με το μέτρο των ιδιοτήτων των κατασκευών (π.χ ποιότητα κατασκευής, ιδιοπερίοδο, τοπικές γεωτεχνικές συνθήκες). Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα και Πυροσβεστικοί Σταθμοί είναι οι φορείς που μπορούν να δώσουν πληροφόρηση σχετικά με το βαθμό που έγινε αισθητός σε τοπικό επίπεδο ένας σεισμός, καθώς και για το αν παρατηρήθηκαν επαγώμενα φαινόμενα και επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε το σεισμικό συμβάν.εχνικές συνθήκες κλπ).

Read more...

Την  13η Μαρτίου 2015 συγκλίθηκε το ΣΤΟ και έγινε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σιντικής στη φάση συνήθους ετοιμότητας, για επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, όπως και ζητημάτων που αφορούν την συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ

• Προμηθευόμαστε, υλικά θέρμανσης, τροφίμων, για αρκετές ημέρες.

• Διατηρούμε το σπίτι σε ζεστό περιβάλλον και παραμένουμε μέσα σ’ αυτό.

• Ελέγχουμε το δίκτυο ύδρευσης του σπιτιού όπως και του ηλιακού θερμοσίφωνα

• Απομονώνουμε ή καλύτερα εκκενώνουμε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του χειμώνα.

• Κλείνουμε το κεντρικό διακόπτη παροχής νερού, σε περίπτωση παγοποίησης των κεντρικών σωλήνων.

• Ξεπαγώνουμε τους σωλήνες, όταν αποφασισθεί, από το πάνω μέρος του σωλήνα που είναι κοντά στον διακόπτη, έτσι ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε νερό, για την απομάκρυνση του χιονιού.

• Προμηθευόμαστε εξοπλισμό (φτυάρια, αλάτι) για τον καθαρισμό του χιονιού.

• Αποφεύγουμε να είμαστε έξω κατά τη χιονοθύελλα εφόσον είναι δυνατόν.

• Χρησιμοποιούμε κατάλληλα ρούχα για ντύσιμο, προτιμούμε τα ζεστά, τα ελαφριά με πολλά στρώματα, παρά ένα βαρύ ρούχο. Επιδιώκουμε το εξωτερικό ρούχο να είναι αδιάβροχο, χρησιμοποιούμε ζεστές και αδιάβροχες μπότες.

• Χρησιμοποιούμε αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου απαιτείται.

• Μετακινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας και εφ’ όσον είναι απαραίτητο.

• Προτιμούμε κεντρικούς δρόμους και ενημερώνουμε τους οικείους μας για την ακολουθούμενη διαδρομή.

• Διατηρούμε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

• Αποφεύγουμε να μετακινούμαστε σε παγετό, διότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και δεξιότητα.

ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πλημμύρες

Τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιμασμένοι…

·         Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα.

·         Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές εντός του σπιτιού λειτουργούν κανονικά.

·         Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.

·         Αποφύγετε τη διαμονή και εργασία σε υπόγειους χώρους, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας…

·         Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές, υπερυψωμένο σημείο.

·         Αποφύγετε τη μετακίνηση μέσα στους πλημμυρισμένους δρόμους.

·         Μη διασχίζετε χειμάρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητό σας.

·         Αλλάξτε πορεία, αν οδηγείτε προς πλημμυρισμένη περιοχή.

·         Εάν το αυτοκίνητό σας έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, εγκαταλείψτε το αμέσως.

·         Μείνετε μακριά από κομμένα ή πεσμένα στο έδαφος ηλεκτροφόρα καλώδια.

·         Μην πλησιάζετε σε περιοχές, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Θυμηθείτε:

·         οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την έναρξη της απόσυρσης των υδάτων.

·         Η πλημμύρα μπορεί να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνωρίμων περιοχών, καθώς τα νερά μπορούν να παρασύρουν αντικείμενα ή να καταστρέψουν μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων, κ.λ.π.

Επομένως, μετά την πλημμύρα

·         Απομακρυνθείτε από περιοχές που έχουν μόλις πλημμυρίσει ή ενδέχεται να πλημμυρίσουν ξανά στις επόμενες ώρες.

·         Μην πλησιάζετε σε περιοχές, στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις ή πτώση βράχων.

·         Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πιθανή πτώση βράχων.

·         Προσοχή στα όμβρια νερά! Απορρίμματα, νεκρά ζώα και λοιπά αντικείμενα ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί από τα νερά και να τα έχουν μολύνει.

·         Αν είναι απολύτως αναγκαίο να μετακινηθείτε πεζοί ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει…

·         Αναζητήστε σταθερό έδαφος

·         Αποφύγετε τόσο τα ρέοντα, όσο και τα λιμνάζοντα νερά τα οποία ενδέχεται να λειτουργήσουν ως καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση που υπάρχουν φθορές σε υπόγεια καλώδια ή διαρροές από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

·         Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, σταματήστε και αλλάξτε αμέσως κατεύθυνση.

·         Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων αρχών.

·         Αν η περιοχή στην οποία διαμένετε έχει εκκενωθεί, ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ, προτού σας δοθεί αντίστοιχη εντολή από τις αρχές

·         Πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών στο σπίτι σας:

·         Κλείστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ρεύμα.

·         Κλείστε την παροχή νερού, καθώς το δίκτυο μπορεί να έχει υποστεί βλάβες.

·         Προτού εξετάσετε ένα κτίριο που έχει πλημμυρίσει, φορέστε κλειστά παπούτσια, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς στα πόδια από αντικείμενα ή ανωμαλίες στο έδαφος, που καλύπτονται από τα νερά.

·         Εξετάστε τα δίκτυα νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης.

·         Ελέγξτε τους τοίχους, τις πόρτες, τις σκάλες και τα παράθυρα, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές.

Καταιγίδα - κεραυνοί

Οι κίνδυνοι από τις καταιγίδες προκαλούνται από τους τοπικά πολύ ισχυρούς ανέμους, τις τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, τους κεραυνούς και τις πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τι πρέπει να κάνετε όσο διαρκεί η καταιγίδα…αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι :

·         Ασφαλίστε πόρτες και παράθυρα.

·         Στερεώστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

·         Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.

·         Μην κρατάτε ανά χείρας ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια.

·         Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), γιατί οι μεταλλικοί σωλήνες είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

·         Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. …αν βρίσκεστε έξω από το σπίτι :

·         Προφυλαχθείτε καταφεύγοντας σε κάποιο παρακείμενο εσωτερικό χώρο (κτίριο ή αμάξι) και μην επιχειρήσετε να εξέλθετε, παρά μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αμέσως στο έδαφος!

·         Αν βρίσκεστε απομονωμένος σε μια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που προμηνύει την εκδήλωση κεραυνού), κάντε βαθύ κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματος σας και την επαφή σας με το έδαφος) και πετάξετε ό,τι μεταλλικό αντικείμενο φέρετε. Προσοχή: μην ξαπλώνετε στο έδαφος!

·         Αν βρίσκεστε στο δάσος, προστατευθείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων. Ποτέ μην στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο!

·         Αν βρίσκεστε σε χαμηλότερη, σε σχέση με τις γειτονικές, περιοχή προσέξτε ενδεχόμενη εκδήλωση πλημμυρικού φαινόμενου.

·         Αν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

·         Γενικά, απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και άλλες μάζες νερού.

·         Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, όπως πυλώνες της ΔΕΗ, ψηλά δέντρα, φράκτες, τηλεφωνικές γραμμές ή γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

·         Αποφύγετε τη διέλευση κοντά από μεγάλα δέντρα, μπαλκόνια και γενικά περιοχές, όπου αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν.

·         Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αμάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης, κ.λ.π. … αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας:

·         Ακινητοποιήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, τα οποία μπορεί να καταπλακώσουν το αυτοκίνητο.

·         Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα στάσης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

·         Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο.

·         Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

 

Θυελλώδεις άνεμοι

·         Στερεώστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

·         Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.

·         Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

·         Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

·         Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, στις οποίες ελαφρά αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια, απ΄ όπου μπορεί να πέσουν γλάστρες, σπασμένα τζάμια, κ.λ.π.).