ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ                                       28.382 22.195
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ              10.598 9.294
1. Σιδηρόκαστρο  5.802 5.177
2. Θερμοπηγή  195 154
3. Κάτω Αμπέλια  179 219
4. Φαιά Πέτρα  136 92
5. Σχιστόλιθος  18 26
6. Καμαρωτό  564 469
7. Βαμβακόφυτο 1.178 1.061
8. Στρυμονοχώρι  407 401
9. Χαροπό  1.398 1.042
10. Χορτερό  626 628
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 10.037 6.695
11. Ροδόπολη 1.099 820
12. Οδηγήτρια 50 55
13. Ανατολή 167 132
14. Θεοδώρειο 113 104
15. Παραπόταμος 177 133
16. Άνω Πορόια 1.530 965
17. Καστανούσσα 734 592
18. Καλοχώρι 270 158
19. Κάτω Πορόια 594 424
20. Σιδηροχώρι 121 95
21. Κερκίνη 1.445 980
22. Μοναστηράκι 357 217
23. Σταυροδρόμι 269 151
24. Λιβαδιά 1.069 623
25. Μακρινίτσα 254  280
26. Νεοχώρι 664  499
27. Πλατανάκια 661  444
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ                                  5.877  4.832
28. Νέο Πετρίτσι 2.338  1.932
29. Ακριτοχώρι 411  390
30. Θρακικό 110  95
31. Βυρώνεια 971  762
32. Ομαλό 143  161
33. Γόνιμο 595  455
34. Μανδράκι 339  379
35. Μεγαλοχώρι 785  658
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ                         1.208 861
36. Αχλαδοχώρι 777  596
37. Καρυδοχώρι 119  84
38. Καπνόφυτο 213  181
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ                                  410 373
39. Άγκιστρο 410  373
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ                                  252  140
40. Προμαχώνας                                                             252  140